Villkor

Denna webbplats är en av Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy (0181284-4) administrerad nätbutik.

Kundbetjäningen fungerar via e-mail, info@narpesgolv.fi eller via i nätbutiken angivna telefonnummer. Det är önskvärt att kommunikationen sköts via e-post i och med att beställningarna av produkterna görs på internet. Logistiken sköts i huvudsak av Posten AB / Posti OY.

De måttbeställda produkterna med kantning av ändstyckena beställs alltid via nätbutiken CarpetDiem.fi. Produkterna betalas i enlighet med betalningssättet som anges på hemsidan. Produkterna levereras till kunden i huvudsak via Postens Postpaket- alternativt Hempaket leveranser. Vid behov kan även andra transportbolag anlitas.

Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy förbehåller sig rätten till förändringar vad beträffar lagar och regleringar gällande detaljhandel på internet och övrig handel. Till dessa hör även bland annat förändringar och kompletteringar i avtalsvillkor, priser, kollektioner, betalningar, leveranser samt angående navigeringen och användningen på Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy:s hemsida och nätbutik. Ändringarna gäller alltid från den dag (det datum) då Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy lanserar dem på sin hemsida och nätbutik.

Beroende på vilken webbläsare man använder kan färger variera på produkterna i nätbutiken och hemsidan.

Tillskärningen av gångmattorna är inte exakt enligt millimeter. Kantningsgarnet kan också i samband med langetteringsarbetet bygga på några millimeter i var ände av gångmattan. Bredden på gångmattorna har en toleransavvikelse på + / - 3% av mattans bredd.

Gångmattorna skärs alltid av i rät vinkel i enlighet med det mått kunden angivit. Mattorna mönsterpassas inte vilket innebär att mönstret inte nödvändigtvis är samma i båda ändarna. I och med att det vävda mönstret inte alltid är i rät vinkel tvärs över mattan kan detta ibland avvika något från de rakt tillskurna och langetterade ändarna.

Langetten görs av garn som kommer att matcha mattans färg. Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy försöker alltid hitta en så passande kulör som möjligt. Langetten sys alltid med raka hörn.

Reklamation kan således ej göras på grund av ovannämnda omständigheter.

Beställning / Ingående av avtal

De måttbeställda produkterna beställs alltid av kunden på Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy:s nätbutik.

Detaljerade anvisningar för köp i Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy:s nätbutik framgår och finns tillgängliga för kunden på nätbutiken. Anvisningarna för köp på nätbutiken är i enlighet med avtalsvillkoren.

Vid beställning av de måttbeställda produkterna måste kunden ange sitt namn, adress, telefonnummer och e- postadress. Kontaktuppgifterna som anges i samband med beställningen (tidpunkten för ingående av avtal) är de uppgifter som används av Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy vad beträffar kontakt med kunden, leverans av den beställda produkten. Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy ansvarar ej för ändringar som gjorts efter avtalstidpunkten.

Den måttbeställda produkten / produkterna, betalningssätt, typ av leverans och pris finns till påseende för kunden då beställningen godkänns och skickas till Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy.

Kunden är alltid ansvarig för sin beställning. Till exempel att bekanta sig med produktens egenskaper, beställnings- och leveransvillkor, samt enligt sitt eget tycke granska beställningen innan den skickas vidare till Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy. En beställning som kunden skickat till Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy är ett bindande avtal.

Beställningen ses som bindande avtal för bägge parter, ingendera parten kan egenhändigt ändra det ingångna avtalet. Bägge parterna har bundit sig att till fullo iaktta de vid avtalstidpunkten ikraftvarande beställnings- och avtalsvillkoren. Vid beställningen anses kunden ha förstått beställnings- och avtalsvillkoren, produktens egenskaper, ikraftvarande erbjudanden och leveranstider och innehållet i produktinformationen, till exempel att produkternas färg i verkligheten kan skilja sig något från de bilder som finns i nätbutiken.

Kunden erhåller en orderbekräftelse på den beställning som Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy behandlat och godkänt. Orderbekräftelsen skickas till den e- postadress som kunden angett, senast inom en dag från att beställningen gjorts. Orderbekräftelsen innehåller beställningens nummer, Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy:s kontaktuppgifter, kundens kontaktuppgifter, produkten / produkternas pris och leveranskostnader.

Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy har förbundit sig att leverera en produkt enligt de vid avtalstidpunkten gällande pris, egenskaper och beställningsvillkor. Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy är skyldigt att i enlighet med konsumentskyddslagen utan dröjsmål meddela kunden om produktens egenskaper eller leveranstider har ändrats mot vad som framgår i nätbutiken vid tidpunkten för avtalet. I dylikt fall har kunden rätt att byta produkt eller avbryta beställningen. 

Betalningsvillkor / Betalningssätt

I Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy:s nätbutik görs de bindande beställningarna medan betalningsrörelserna sköts av Klarna Bank .

På Klarna Checkout-tjänsten kan kunden behändigt identifiera sig genom att svara på ett antal enkla frågor och sedan välja det betalningssätt som passar bäst (faktura, delbetalning, nätbank eller kreditkort). Alla betalningssätt är trygga och säkra. Genom att använda Klarna Checkout-tjänsten godkänner kunden Klarna AB:s villkor vilka hittas i nätbutikens kassa / (via varukorgen). Vid frågor rörande betalningen ombeds man vänligen kontakta Klarnas kundservice direkt. Kontaktuppgifter fås på adressen och annan nödvändig information fås på adressen: https://www.klarna.com/fi/asiakaspalvelu.

Pris

Produkternas pris är alltid gällande från den dag / datum då de uppdateras på Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy:s nätbutik och priserna innehåller gällande mervärdesskatt 24%.

För beställningar mellan 0,5 – 0,99lm tillkommer ett småordertillägg om 10,00€.

För Posten AB:s ”Hempaket”- tjänst debiteras en tilläggskostnad om 5,00€. (Se även avsnittet Leveranskostnader).

Produkternas priser kan ändras på grund av olika omständigheter, men varje beställning hanteras i enlighet med det pris, leveranstider, egenskaper och avtalsvillkor som gäller vid tidpunkten för beställningen / avtalet.

Leverans / transport

Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy förbinder sig att levererar produkterna till kunden inom angiven leveranstid på det finska fastlandet, normalt 2-5 arbetsdagar. För försändelser utanför det finländska fastlandet ber vi Er vänligen ta kontakt med vår kundservice på telefonnummer +358 6 22 42 305 må-fre kl. 09- 16 alternativt e- post narpesgolv@gmail.fi

Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy kan dock ej ansvara för force majeur, dvs. förseningar som beror på omständigheter som företaget ej kan påverka. Såsom till exempel leverantörers, produktionstekniska och andra motsvarande problem. I och med att en hundraprocentig lagerhållning inte är möjlig kan leveransen av de måttbeställda produkterna ibland vara längre.

Samtidigt förbehåller sig Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy rätten till snabbare leveranser än ovan nämnd leveranstid.

Alla försändelser är inpaketerade eller skyddade. Det är viktigt att mottagaren / kunden granskar bade förpackning och innehåll vid mottagandet. Vid eventuell transportskada skall detta anmärkas på fraktsedeln alternativt postadress-dokumentet. 

Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy är skyldigt att utan dröjsmål i enlighet med konsumentskyddslagen att meddela kunden om ändringar vad produktens tillgänglighet, leveranstid, kvalitet och egenskaper beträffar.

Leveransen till kunden sköts huvudsakligen av Posten AB (Posti OY). Leverantören av transporttjänsten ombesörjer att produkten/ produkterna levereras inom de ikraftvarande leveranstiderna. Leverantören av transporttjänsten kontaktar kunden antingen angående avhämtning (saapumisilmoitus) eller angående utdelningstidpunkt.

Om kunden beställer mer än en produkt kan produkterna anlända som skilda försändelser. Halkskydd levereras alltid med den produkt det beställs tillsammans med.

Leveranskostnad

I produktens pris ingår leverans med postpaket till något av Postens serviceställen. För hemleverans (Postens ”Hempaket”- tjänst) debiteras en fraktkostnad om 5,00€ per paket. (Dessa pris gäller för försändelser med maxvolym 120cm * 60cm *60cm och maxvikt 35kg).

Returrätt

I och med att produkterna är måttbeställda finns ingen returrätt. 

Annullering av beställning

En beställning som skickats till Närpes Golv Ab - Närpiön Lattia Oy kan ej annulleras i och med att man inte kan garantera att tillskärningen ej redan blivit gjord.

Reklamation

En transportskadad produkt måste omedelbart meddelas om till transportbolaget eller till det ombud som överlåter produkten. Det är viktigt att kunden / mottagaren av produkten granskar förpackningen och innehållet i och med mottagandet, samt att eventuella transportskador och hur de upptäckts och uppkommit omnämns på fraktsedeln eller på postadresslappen. Transportbolagets representant bör underteckna ifrågavarande dokument. Utöver detta måste också försäljaren informeras om transportskadan på adressen info@narpesgolv.fi.

Övriga villkor och ansvar

Produkterna skall endast användas för vad de är ämnade för. Olika förhållanden, påfrestningar, temperatur, fukt och andra föränderliga förhållanden är på kundens eget ansvar.